PREU

Tour de Mitg dia : 100 euros per grup (fins a 20 persones) de dilluns a divendres laborables

120 euros els dissabtes, diumenges i festius

Altres opciones consulteu

Aquest preu compren el servei de guia exclusivament, no esta inclos el preu de les entrades als museus, transports, etc.